Przedszkole 25 w Chorzowie, Najlepsze przedszkole Chorzów

zajęcia dodatkowe - przedszkole Chorzów
  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ WE WTOREK:

I GRUPA - 13.00-13.30

II GRUPA - 13.30-14.00