Akcja „Wirusoochrona”

Nasze przedszkole bierze udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” realizowanej przez wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych, propagowanie podstawowych zasad higieny wśród dzieci i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.