Deklaracja kontunuacji wychowania przedszkolnego

W związku z rekrutacją na nowy rok szkolny 2023/2024 rodzice dzieci uczęszczających zobowiązani są do złożenia „Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego”

Dnia 10 lutego 2023r. upływa termin ich składania.

 

Brak w/w dokumentu skutkuje utratą miejsca w naszym przedszkolu w przyszłym roku szkolnym oraz koniecznością wzięcia udziału w rekrutacji do naszego lub innego chorzowskiego przedszkola.

Druki deklaracji są dostępne u Pań woźnych.