Gwiazdeczki

Strona główna / Aktualności / Gwiazdeczki TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI
18 Cze202118 czerwca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Nadchodzi lato 21-25.06.2021r. Dziecko w toku zajęć i zabaw: – podaje sposoby podróżowania – przelicza koła w pojazdach i układa je w kolejności od pojazdu z najmniejszą do pojazdu z największą liczbą kół – uważnie słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela i odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu – bierze udział w zabawach muzycznych – rozwija wyobraźnię czasowo-przestrzenno- -ruchową – jest wrażliwe na barwę...

11 Cze202111 czerwca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Z wizytą w gospodarstwie wiejskim 14-18.06.2021r. Dziecko w toku zajęć i zabaw: – określa, o jakiej porze dnia należy wykonywać różne czynności – wymienia pory dnia i określa charakterystyczne dla nich czynności – opisuje wygląd obrazka, wskazuje wybrane elementy – uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela i sygnałów dochodzących z otoczenia – bierze udział w zabawach ruchowych, muzycznych – odczytuje sylaby –...

06 Cze20216 czerwca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Lato w sadzie i ogrodzie 07-11.06.2021r. Dziecko w toku zajęć i zabaw: – prowadzi obserwacje przyrodnicze i poszukuje pierwszych oznak lata – myśli twórczo – wycina kółka i nakleja je w odpowiednich miejscach – szuka drzew i krzewów owocowych, rozpoznaje je i nazywa – układa wyraz z rozsypanki sylabowej, odczytuje go – uważnie słucha i szybko reaguje – łapie piłkę i mówi nazwę...

29 Maj202129 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Dzieciaki w ruchu 31.05-04.06.2021r. Dziecko w toku zajęć i zabaw: – uczestniczy w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych, w tym z przyborami, zabawach naśladowczych – współdziała z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych – odgaduje i klasyfikuje przedmioty – rozumie, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla zachowania zdrowia – rozumie ogólny sens historyjek obrazkowych...

23 Maj202123 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Mama – najpiękniejsze słowo świata 24-28.05.2021r.   Dziecko w toku zajęć i zabaw: – eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem – dba o estetykę pracy plastycznej – uczestniczy we wspólnym tworzeniu dekoracji – bierze udział w uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Mamy – czerpie przyjemność z występów przed publicznością – zna i nazywa figury geometryczne...

15 Maj202115 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Duże i małe rodziny w akcji 17-21.05.2021r. – uważnie słucha i nadaje znaczenie swoim doświadczeniom – odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter – wyraża swoje rozumienie świata za pomocą form teatralnych – uczestniczy w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych – odpowiada na pytania dotyczące utworu – dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania – stosuje...

09 Maj20219 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Wielkie talenty, ciekawe zawody 10-14.05.2021r. Dziecko w toku zajęć i zabaw: – współdziała z rówieśnikami – zna i nazywa figury geometryczne – aktywnie wykonuje ćwiczenia kształtujące sprawność ruchową – odkrywa wartość rozwijania swoich talentów – cierpliwie czeka na swoją kolej podczas wypowiedzi koleżanki lub kolegi – wskazuje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia –...

23 Kwi202123 kwietnia 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Tajemnice komputerów i robotów 26-30.04.2021r. Dziecko w toku zajęć i zabaw: – określa aktywności, które dobrze wpływają na jego organizm – potrafi określić negatywny wpływ długotrwałego oglądania telewizji na organizm – kształtuje motorykę małą – wymienia aktywne i bierne sposoby spędzania czasu – rozróżnia strony: prawa, lewa – odróżnia sytuacje z życia codziennego od sytuacji...

16 Kwi202116 kwietnia 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

„Co to znaczy być odkrywcą? – poznaję siebie i świat” 19-23.04.2021r. Dziecko w toku zajęć i zabaw: – wie, co to są emocje i potrafi o nich rozmawiać – poznaje sposoby radzenia sobie z emocjami – kształtuje umiejętność panowania nad emocjami – poznaje obraz graficzny litery „H”, „h” – potrafi powiedzieć, kogo uważa za odkrywcę...

20 Mar202120 marca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

„Duzi i mali obrońcy przyrody – wspólne zabawy z Segregusiem” 22-26.03.2021r. Dziecko w toku zajęć i zabaw: – uczestniczy w obchodach Pierwszego Dnia Wiosny – odczytuje krótkie wyrazy z poznanych liter – rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy – układa rytmy z przedmiotów, rozróżnia podstawowe figury geometryczne – posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk...

13 Mar202113 marca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Kosmos – co to takiego?/Realizacja akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” 15-19.03.2021r. Dziecko w toku zajęć i zabaw: – posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych – posługuje się w mowie językiem zrozumiałym dla innych – obserwuje zjawiska związane z pojęciami: „grawitacja” („przyciąganie ziemskie”) i „ciężar” – rozróżnia podstawowe figury geometryczne i kolory – ustala położenie przedmiotów względem...

05 Mar20215 marca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

„Życie na naszej planecie” 08-12.03.2021r. Dziecko: – uczestniczy w zabawach zorganizowanych z okazji Dnia Kobiet – wyzwala aktywność ruchową przy muzyce i śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru – doskonali umiejętności wokalne – wykonuje ćwiczenie kształtujące prawidłową postawę ciała – podejmuje samodzielną aktywność poznawczą – poznaje nazwy kontynentów – wykonuje prace zgodnie z instrukcją nauczyciela –...

  • 1
  • 2