Treści, aktywności, umiejętności

25.10 – 29.10.2021r.

Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

 

W toku zajęć i zabaw w tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jakie są jesienne zwyczaje zwierząt í kto zamieszkuje las
 • jakie ptaki odlatują lub przylatują jesienią albo pozostają w Polsce na zimę
 • w jaki sposób możemy wytworzyć ciepło
 • jak wykonać przestrzenną pracę plastyczną
 • jak wygląda litera m, M
 • jak wygląda cyfra 4

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na temat tygodnia:

 • słuchając opowiadań Moniki Sobkowiak Pasjonat i miłośnik ptaków, Doroty Głośnickiej Zapasy wiewiórki
 • wykonując zadania w kartach pracy
 • pracując z tablicami demonstracyjnymi
 • słuchając piosenki Jesienna zagadka i ją śpiewając
 • rozwiązując zagadkę O kim mowa?
 • eksperymentując w zabawach: Łyżeczki, Wytwarzamy ciepło, Czy jest cieplej?
 • uczestnicząc w zabawach
 • biorąc udział w dyskusji, pracy w grupie
 • uczestnicząc w grach
 • wykonując pracę plastyczną Jeż

Pozostałe aktywności dzieci w tym tygodniu:

 • Udział w aktywnościach związanych z obchodami Dnia Dyni,
 • Udział w warsztatach z okazji Dnia Dyni,
 • Pełnienie dyżurów (rozdawanie sztućców, pilnowanie porządku w sali, itp.)
 • Obserwacja zmieniającej się przyrody w trakcie wyjść na dwór.