Treści, Aktywności, Umiejętności

02.11 – 05.11.2021r.

Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

W toku zajęć i zabaw w tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jak się nazywają członkowie rodziny í
 • jakie relacje ich łączą í jak zachować się na cmentarzu
 • co to jest drzewo genealogiczne
 • jakie prawa i obowiązki mają dzieci
 • co łączy i różni: domy jednorodzinne, domy szeregowe, bloki, kamienice
 • jak wykonać pracę plastyczną z wykorzystaniem materiałów do recyklingu
 • jak wygląda litera t, T
 • jak wygląda trójkąt

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na temat tygodnia:

 • słuchając opowiadania Moniki Sobkowiak Niewidzialna dłoń, wiersza Grażyny Lech Zdjęcia
 • wykonując zadania w kartach pracy
 • słuchając piosenki Prawa i obowiązki dziecka i ją śpiewając
 • uczestnicząc w burzy mózgów – Lista rzeczy do zrobienia
 • realizując w przestrzeni domowej działanie prospołeczne Niewidzialna ręka í uczestnicząc w dyskusjach i prezentacjach – Moja rodzina, Drzewo genealogiczne, Święto Zmarłych, Zdjęcia mojej rodziny, Co to znaczy mieć prawo do czegoś?, Co to znaczy mieć obowiązek?
 • poznając pojęcia prawo i obowiązek, Konwencja praw dziecka
 • dokonując ewaluacji działań realizowanych w bieżącym tygodniu
 • wykonując pracę plastyczną Domek

Pozostałe aktywności dzieci w tym tygodniu:

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych
 • Obserwacja zmieniającej się przyrody w trakcie wyjść na dwór.