Treści, aktywności, umiejętności

08.11 – 12.11.2021r.

Co powinien wiedzieć każdy Polak?

W toku zajęć i zabaw w tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jakie są polskie symbole narodowe
 • czym opowiada legenda o Lechu, Czechu i Rusie
 • jakie są walory geograficzne Polski
 • Polakach, którzy zapisali się na kartach polskiej historii
 • co świętujemy podczas Narodowego Święta Niepodległości
 • jak wygląda litera i,
 • jak wygląda cyfra 5

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na temat tygodnia:

 • słuchając opowiadania Moniki Sobkowiak Skrzynia polskich skarbów, Legendy o Lechu, Czechu i Rusie wykonując zadania w kartach pracy
 • pracując z tablicą demonstracyjną
 • słuchając piosenki To Polska i ją śpiewając,
 • słuchając nagrania Mazurka Dąbrowskiego
 • poznając godło w zabawie Czerwony orzeł na białym tle
 • uczestnicząc w zabawach
 • poznając różne miejsca w Polsce przedstawione na pocztówkach
 • podążając śladami polskich naukowców, sportowców i ludzi zasłużonych dla kultury
 • wykonując prace plastyczne

Pozostałe aktywności dzieci w tym tygodniu:

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych
 • Obserwacja zmieniającej się przyrody w trakcie wyjść na dwór.