TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

29.11 – 03.12.2021r.

Co cieszy Mikołaja?

 

W toku zajęć i zabaw w tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jakie są tradycje związane ze św. Mikołajem w różnych krajach
 • czym jest wolontariat
 • jak wygląda i czym zajmuje się górnik
 • jak wygląda litera e, E
 • jak wygląda cyfra 7

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na temat tygodnia:

 • słuchając opowiadania Agaty Widzowskiej Kichający Mikołaj
 • wykonując zadania w kartach pracy
 • pracując z tablicami demonstracyjnymi
 • słuchając piosenki Mikołajowa piosenka i ją śpiewając
 • wykonując prace plastyczne
 • na drodze prezentacji, rozmów i zabaw tematycznych: Czy Mikołaj jest święty?; Jak wygląda św. Mikołaj; Co robi mikołaj w różnych krajach?, Wolontariusz
 • uczestnicząc w akcji charytatywnej: Pomagam! (Świąteczna paczka)
 • uczestnicząc w zabawach: Zaprzęg mikołaja; Nim wróci św. Mikołaj, Co ucieszy Mikołaja? − poznając pojęcia: Barbórka, górnik, mikołaj, zaprzęg, renifery, wolontariat

Pozostałe aktywności dzieci w tym tygodniu:

 • Udział w zabawach andrzejowych
 • Pełnienie dyżurów (rozdawanie sztućców, pilnowanie porządku w sali, itp.)
 • Obserwacja zmieniającej się przyrody w trakcie wyjść na dwór.