TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

20.12 – 24.12.2021r.

Który żywioł jest najważniejszy?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jakie są charakterystyczne cechy żywiołu ognia i jaką rolę pełni w życiu człowieka
 • jakie są charakterystyczne cechy żywiołu wody i jaką rolę pełni w życiu człowieka
 • jakie są charakterystyczne cechy żywiołu ziemi i jaką rolę pełni w życiu człowieka
 • jakie są charakterystyczne cechy żywiołu powietrza i jaką rolę pełni w życiu człowieka

 

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

 • słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej Cztery żywioły
 • wykonując zadania w kartach pracy
 • słuchając piosenki Żywioły i ją śpiewając
 • wykonując prace plastyczne
 • tworząc mapy pojęć: Ogień, Woda, Powietrze, Ziemia
 • uczestnicząc w zabawach Ziemia, ogień, woda, wiatr; Cztery żywioły

 

Pozostałe aktywności dzieci w tym tygodniu:

 • Nagrywanie części występu jasełkowego.
 • Pełnienie dyżurów (rozdawanie sztućców, pilnowanie porządku w sali, itp.)
 • Obserwacja zmieniającej się przyrody oraz pogody