TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

10-14.01.2022r.

Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jak zbudować karmnik
 • jak dbać o zwierzęta zimą
 • na czym polega praca leśniczego
 • czym dokarmiać ptaki í co zimą jedzą zwierzęta
 • jak wygląda litera j, J
 • jak wygląda cyfra 8

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia:

 • słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej Zimowi pomocnicy,
 • słuchając tekstu Moniki Sobkowiak List od leśniczego
 • wykonując zadania w kartach pracy,
 • słuchając piosenki Pomóż ptakom i ją śpiewając
 • wykonując prace plastyczno-techniczne
 • poznając wybrane gatunki ptaków, poznając zawód leśniczego
 • obserwując ptaki w zimie í oglądając film dotyczący dokarmiania ptaków,
 • uczestnicząc w zabawach tematycznych