TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

31.01 – 4.02.2022r.

Kim będę, gdy dorosnę?

 

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jakie zawody były potrzebne w przeszłości
 • jakie zawody są popularne obecnie
 • Jakie atrybuty są charakterystyczne dla danego zawodu
 • kim jest wynalazca i czym jest wynalazek
 • jak wygląda litera c, C

 

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

 • słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej Zawody wczoraj i dziś
 • słuchając wiersza Stanisława Kraszewskiego Zawody
 • wykonując zadania na kartach pracy oraz pracując z tablicami demonstracyjnymi
 • kształtując świadomość kulturową poprzez zapoznanie z „ginącymi” zawodami
 • oglądając film edukacyjny na temat zawodów
 • słuchając piosenki Kim będę w przyszłości
 • wykonując pracę plastyczną Torba do pracy
 • na drodze rozmów, wywiadu: Moja mama, mój tata, Co to jest praca?
 • uczestnicząc w różnego typu zabawach
 • rozwiązując zagadki: Czym zajmuje się mama?, Czym zajmuje się tata?