Treści, aktywności, umiejętności

Sporty zimowe dla każdego”

11-15.01.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– uczestniczy w Dniu Lizaka, Dniu Włoskim, warsztatach mydlarskich

– wykazuje się twórczym myśleniem, przygotowując maskę wenecką

– ustala zasady i miejsca bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu

– utrwala wiedzę dotyczącą zdrowia i sportów zimowych

– kształtuje sprawność manualną i grafomotoryczną

– rozróżnia głoski w nagłosie

– odróżnia elementy świata fikcji od rzeczywistości

– doskonali umiejętność rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

– poznaje obraz graficzny głoski „c” – litery „C”, „c”

– poznaje obraz graficzny liczby „0”

– dorysowuje dowolne elementy, zmieniając cyfrę 0 w dowolny przedmiot lub postać

– doskonali umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9

– przelicza i porównuje liczebność zbiorów

– segreguje, klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium

– rozwija wrażliwość i wyobraźnię muzyczną

– eksperymentuje z rytmem

– rozwija szybką reakcję na przerwę w muzyce

– doskonali umiejętność akompaniowania do piosenki na instrumentach perkusyjnych

– doskonali umiejętność wycinania

– uczy się wiersza i piosenki o zimie na pamięć

– poznaje właściwości lodu

– stosuje zdobytą wiedzę w praktyce

– doskonali motorykę małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową.