TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

28.03. -01.04.2022r

Z czego to jest zrobione?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • Co można stworzyć z gliny,
 • Jak wygląda proces powstawania chleba,
 • Jak z mleka zrobić biały ser,
 • Z czego robi się swetry,
 • Jak samodzielnie stworzyć papier,
 • Jak wygląda litera g, G.

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia:

 • słuchając opowiadania Agaty Widzowskiej Produkty, wierszy: Jolanty Kutyło Krowa oraz Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak Rozmowa w górach.
 • Wykonując zadania w kartach pracy,
 • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy itp.);
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach,
 • biorąc udział w zabawach badawczych i eksperymentach
 • oglądając filmiki edukacyjne: lepienie garnków z gliny, o produkcji wełny, o powstawaniu chleba,
 • wykonując prace plastyczno-techniczne,

Inne aktywności dzieci:

 • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
 • słuchanie czytanych, przez nauczyciela lub lektora, fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
 • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;