TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

11-15.04.2022.

O czym marzą zwierzęta?

 

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jakie zwierzęta żyją z ludźmi w domu
 • jakie zwierzęta można spotkać na łąkach i polach
 • jakie zwierzęta żyją w lesie
 • jaka jest rola zwierząt w życiu człowieka
 • jak wygląda litera w, W

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

 • słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej Biuro Marzeń Zwierząt, wiersza Moniki Sobkowiak Polna myszka
 • wykonując zadania w kartach pracy
 • pracując z tablicami demonstracyjnymi
 • słuchając piosenki Na podwórku i ją śpiewając,
 • słuchając nagrań odgłosów zwierząt domowych i leśnych
 • uczestnicząc w zabawach
 • wykonując prace plastyczno-techniczne
 • uczestnicząc w eksperymentach

Inne aktywności:

 • udział w Dniu Wielkanocnych Poszukiwań
 • udział w różnego typu zabawach, konkursach, konkurencjach
 • obserwacja zmieniającej się pogody