Treści, aktywności, umiejętności

Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem”

18-22.01.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– uświadamia sobie niebezpieczeństwo grożące podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy

– kształtuje przywiązanie do tradycji rodzinnych

– kształtuje nawyk utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu

– rozwija umiejętność pracy w parze i w grupie

– kształci umiejętność syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej

– poznaje obraz graficzny głoski „n” – litery „N”, „n”

– kształtuje umiejętność rozpoznawania i nazywania liter

– próbuje czytać litery, sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter

– rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe – uporządkowuje historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem)

– dodaje i odejmuje na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

– rozwija naturalną kreatywność w różnych formach aktywności

– kształtuje poczucie rytmu i interpretuje muzykę ruchem

– nadaje znaczenie swoim doświadczeniom

– rozwija wyobraźnię i umiejętność wypowiadania się na zadany temat

– wymyśla bajki, których bohaterami są zimowe postaci

– doskonali spostrzegawczość

– wyodrębnia takie same elementy

– eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb

– poznaje technikę wycinania płatków śniegu

– używa chwytu pisarskiego podczas rysowania.