TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

25.04-29.04.22r.

Jak być eko?

 

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jakie działania mogą podejmować dzieci, aby żyć ekologicznie
 • co zrobić ze starymi zabawkami
 • jak segregować odpady í jak wykorzystywać odpady
 • jak wygląda litera z, Z

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

 • słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej Pomocnicy Ziemi
 • wykonując zadania w kartach pracy,
 • pracując z tablicami demonstracyjnymi
 • słuchając piosenki Ochroń Ziemię i ją śpiewając
 • uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych: Mniej, Kłopoty Ziemi, Wielka Pacyficzna Plama Śmieci
 • uczestnicząc w zabawach tematycznych: Od śmieci do koszy, Odpady, Zbieramy śmieci, Nie marnuję wody, Ekorymowanka, Dbamy o Ziemię, Sprzątamy Ziemię, Odpady i ich nazwy, Gasimy światło, Śmieci do kosza, Ekologiczna orkiestra, Gra w zielone, Planeta inna niż wszystkie
 • tworząc Kodeks Ekoprzyjaciela
 • biorąc udział w eksperymentach: Filtrowanie wody
 • wykonując prace plastyczno-techniczne