Treści, Aktywności, Umiejętności

06.06 – 10.06.22r.

Na co czeka Pani Lato?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jakie są oznaki lata
 • w jakich miejscach można wypoczywać w Polsce
 • jak przygotować się do wakacji w różnych miejscach
 • co można robić latem
 • jak spakować się, wyjeżdżając na wakacje
 • jak wezwać pomoc za pomocą latarki

Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia

 • słuchając opowiadania Agaty Widzowskiej Wiosno, jedź na wakacje!,
 • słuchając legendy Dlaczego morze jest słone?
 • wykonując zadania na kartach pracy
 • pracując z tablicami demonstracyjnymi
 • słuchając piosenki Letnie biuro podróży i ją śpiewając
 • biorąc udział w zabawach
 • biorąc udział w dyskusjach i prezentacjach: o Morzu Bałtyckim, jak spakować się w góry, jak wezwać pomoc za pomocą sygnału SOS, o polskich górach,
 • biorąc udział w eksperymencie Czy ta woda jest słona?

Pozostałe aktywności dzieci:

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • odwzorowanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru)