Boże Narodzenie – święto niezwykłych wzruszeń”

21-24.12.2020r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– doskonali technikę wycinania nożyczkami

– potrafi wykonać łańcuch, łącząc elementy z przestrzeganiem ustalonego

rytmu kolorów

– uczestniczy w uroczystym spotkaniu opłatkowym

– uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania dotyczące treści

– dostrzega zmiany w otoczeniu związane z nadchodzącymi światami

– potrafi wskazać symbole związane ze światami Bożego Narodzenia oraz kojarzy pozostałe elementy z innymi uroczystościami

– potrafi opisywać obrazek, prawidłowo formułując zdania, dostrzega

układ elementów

– rozumie polecenia dotyczące położenia w przestrzeni

– rozmawia o tradycjach świątecznych

– doskonali spostrzegawczość i myślenie logiczne

– klasyfikuje elementy ze względu na dwie cechy jakościowe jednocześnie

– wykazuje się pomysłowością i płynnością słowną podczas tworzenia

twórczych opowiadań

– starannie i estetycznie wykonuje ćwiczenie na karcie pracy, precyzyjnie kreśląc

oraz gustownie dobierając kolory

– doskonali umiejętność przeliczania oczek na kostce i dobierania odpowiedniej liczby elementów

– potrafi wykonać pachnącą ozdobę na świąteczny stół

– uczy się prawidłowego formułowania życzeń ze zwróceniem uwagi na ich indywidualny charakter dostosowany do odbiorcy

– uczestniczy w zespołowym śpiewie i tańcu, odtwarza proste układy taneczne

– dostrzega elementy budowy piosenki: zwrotki i refren

– poznaje tradycje i symbole związane ze zbliżającymi się świętami,

dostrzega ich piękno

– doskonali umiejętność nakrywania do stołu, zwraca uwagę na estetykę i prawidłowe układanie elementów zastawy.