TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Zimowe obserwacje i eksperymenty”

25-29.01.2021r.

uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy

– uwrażliwienie na potrzeby zwierząt

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

– wdrażanie do respektowania cudzych emocji

– budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami

– kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej

– poznanie obrazu graficznego głoski „p” – litery „P”, „p”

– kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter

– wdrażanie od czytania liter, sylab utworzonych z poznanych liter

– budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (nazwy zwierząt, nazwy pokarmów dla zwierząt)

zachęcanie do wykonywania własnych eksperymentów graficznych

– doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9

– przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów

– dodawanie i odejmowanie na konkretach (z użyciem pojęć dodać, odjąć)

– kształtowanie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała

– wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: prawa, lewa, z tyłu, z przodu, obok, pomiędzy

– budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym (przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji)

– zachęcenie do opieki nad ptakami w zimowych warunkach poprzez wskazanie konkretnych działań

– rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.