TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJETNOŚCI

Idziemy do teatru”

15-19.02.2021r.

– rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności

– inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych, w tym materiałów naturalnych

– wdrażanie do stosowania chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i prób pisania

– wyzwalanie aktywności ruchowej i twórczej

– rozwijanie umiejętności odgrywania ról w sposób pantomimiczny

– wykonywanie ćwiczeń oddechowych, płynnie i poprawne mówienie szeptem

– wyszukiwanie cech aktora

– przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

– wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami

– kształtowanie umiejętności przekształcania emocji negatywnych w pozytywne

– ćwiczenie obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych

– wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim (artykulacja, używanie form gramatycznych, stosowanie struktur logicznych w wypowiedziach)

– odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

– wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych – rozbudzanie zainteresowania światem liter

– poznanie obrazu graficznego litery „W”, „w”

– wdrażanie do zadawania pytań i odpowiadanie na nie pełnym zdaniem

– rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce

– wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

– podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej

– rozbudzanie zainteresowań teatrem

– prezentowanie swoich umiejętności aktorskich

– wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia związane z teatrem

– uczestniczenie w zabawach zorganizowanych z okazji Walentynek oraz Dnia Kota.