TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Życie na naszej planecie”

08-12.03.2021r.

Dziecko:

– uczestniczy w zabawach zorganizowanych z okazji Dnia Kobiet

– wyzwala aktywność ruchową przy muzyce i śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru

– doskonali umiejętności wokalne

wykonuje ćwiczenie kształtujące prawidłową postawę ciała

– podejmuje samodzielną aktywność poznawczą

– poznaje nazwy kontynentów

– wykonuje prace zgodnie z instrukcją nauczyciela

– wypowiada się na określony temat

– posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

– doskonali sprawność manualną

– nazywa zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych

– z zainteresowaniem słucha czytanych tekstów

– współdziała z rówieśnikami podczas różnorodnych aktywności

– poznaje obraz graficzny litery „Z”, „z; rozpoznaje litery w wyrazach

– wykonuje pracę techniczną według wzoru

– zna i nazywa zwierzęta żyjące w wodzie

– eksperymentuje z poszerzaniem zakresu liczbowego do 11

– układa elementy od największego do najmniejszego

– używa liczebników porządkowych

– wyraża ekspresję twórczą

– komunikuje się z drugą osobą w zabawie

– podejmuje próby poszukiwania odpowiedzi na tematy związane z odkrywaniem świata

– przelicza elementy zbiorów, posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb

– eksperymentuje rytmem i ruchem, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce.