TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Duzi i mali obrońcy przyrody – wspólne zabawy z Segregusiem”

22-26.03.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– uczestniczy w obchodach Pierwszego Dnia Wiosny

– odczytuje krótkie wyrazy z poznanych liter

– rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy

– układa rytmy z przedmiotów, rozróżnia podstawowe figury geometryczne

– posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, w tym segregacji śmieci; spostrzega procesy związane z oczyszczaniem wody

– potrafi wymienić cztery żywioły i poznaje ich dobrą i złą stronę

– poznaje definicję „ekologia”

– dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

– nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami społecznymi, w tym szacunek do przyrody i dbanie o jej dobro

– odróżnia elementy świata fikcji od rzeczywistości

– poznaje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia

– podejmuje samodzielną aktywność poznawczą

– wykonuje własne eksperymenty graficzne kredką i mazakiem

– poznaje zapis litery „ł”, „Ł”

– wyraża swoje rozumienie świata za pomocą impresji plastycznej

– posługuje się pojęciami dotyczącymi ochrony przyrody

– wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej

– przelicza w zakresie 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb

– dostrzega zmiany charakteru muzyki

– rozwija twórczą wyobraźnię przez interpretację plastyczną utworu muzycznego

– samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem

– wie, że każdy powinien szanować przyrodę

– zagospodarowuje przestrzeń własnymi pomysłami konstrukcyjnymi

– doskonali aparat mowy

– muzykuje z użyciem różnych źródeł dźwięku

– buduje, wykorzystując różne materiały przyrodnicze

– wymienia nazwę swojego kraju, wie gdzie na mapie są położone rzeki i lasy

– odpowiada na pytania i rozwiązuje zagadki

– określa kierunki i miejsca na kartce

– uważnie słucha i nadaje znaczenie swoim doświadczeniom

– wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników.