TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Co to znaczy być odkrywcą? – poznaję siebie i świat”

19-23.04.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– wie, co to są emocje i potrafi o nich rozmawiać

– poznaje sposoby radzenia sobie z emocjami

– kształtuje umiejętność panowania nad emocjami

– poznaje obraz graficzny litery „H”, „h”

– potrafi powiedzieć, kogo uważa za odkrywcę

– wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

– eksperymentuje z różnym materiałem

– odtwarza szeregi i rytmy

– rozpoznaje produkty za pomocą zmysłu węchu

– uważnie słucha o odkrywcach i potrafi wskazać wynalazki

– wypowiada się na temat życia bez wynalazków

– układa historyjkę obrazkową

– rozwija umiejętność opowiadania, tworzenia narracji

– bierze udział w zabawach badawczych i wyciąga wnioski

– wyznacza trasę według wskazówek

– eksperymentuje farbą, nazywa kolory podstawowe i pochodne

– rozpoznaje źródło dźwięku

– odwzorowuje szlaczki według wzoru

– segreguje produkty ze względu na ich stan

– szacuje długość przedmiotów i porównuje przedmioty ze względu na wielkość

wykonuje eksperymenty językowe (nadaje znaczenie czynnościom, tworzy żarty językowe i sytuacyjne), poznaje nowe pojęcia

– klasyfikuje przedmioty według różnych warunków

– rozróżnia stronę lewą i prawą

– wykonuje doświadczenia w kąciku badawczym i wyciąga wnioski z doświadczeń

– rysuje na określony temat

– eksperymentuje z użyciem wagi

– przelicza elementy zbioru

– dodaje i odejmuje w zakresie 12

– słucha opowiadania i rozmawia na temat jego treści

– odróżnia świat fikcyjny od świata realnego

– określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów.