TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Tajemnice komputerów i robotów

26-30.04.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– określa aktywności, które dobrze wpływają na jego organizm

– potrafi określić negatywny wpływ długotrwałego oglądania telewizji na organizm

– kształtuje motorykę małą

– wymienia aktywne i bierne sposoby spędzania czasu

– rozróżnia strony: prawa, lewa

– odróżnia sytuacje z życia codziennego od sytuacji abstrakcyjnych

– doskonali percepcję wzrokową oraz pamięć

– poznaje graficzny zapis litery ,,Ż” i ,,ż”

– utrwala graficzny zapis poznanych liter

– akcentuje słowa, wypowiadając je raz głośno, raz cicho

– wyraża ekspresję twórczą podczas zajęć technicznych

– niewerbalnie przedstawia czynność

– ćwiczy pamięć i koncentrację uwagi

– potrafi porozumieć się z rówieśnikami w zabawie

– rozwija wyobraźnię, słuchając opowiadania wizualizacyjnego

– naśladuje i odtwarza ruchy

– poprawnie sylabizuje słowa

– tworzy elementy miasteczka robotów

– utrwala znajomość figur geometrycznych

– porównuje przedmioty ze względu na wielkość

– klasyfikuje i porównuje elementy, używając określeń: „większy”, „mniejszy”, „dłuższy”, „krótszy”, „wyższy”, „niższy”, „szeroki”, „wąski” itp.

– potrafi współpracować w grupie rówieśniczej

– wykleja, używając figur geometrycznych

– integruje się z rówieśnikami w zabawie

– utrwala wiadomości na temat tego, które czynności są korzystne dla naszego organizmu, a które nie

– doskonali umiejętność cięcia nożyczkami

– eksperymentuje magnesem

– rysuje ilustrację do opowiadania

– bierze udział w zabawach muzycznych

– rozwija wyobraźnię czasowo-przestrzenną podczas zajęć muzycznych

– utrwala nazwy kolorów, kształtów oraz figur geometrycznych.