TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Wielkie talenty, ciekawe zawody

10-14.05.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– współdziała z rówieśnikami

– zna i nazywa figury geometryczne

– aktywnie wykonuje ćwiczenia kształtujące sprawność ruchową

– odkrywa wartość rozwijania swoich talentów

– cierpliwie czeka na swoją kolej podczas wypowiedzi koleżanki lub kolegi

– wskazuje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia

– wykonuje własne eksperymenty językowe

– wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód i dobiera atrybuty

– doskonali sprawność manualną

– wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę

– eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem

– doskonali narządy artykulacyjne

– wykonuje własne eksperymenty plastyczne

– rozpoznaje litery

– przelicza elementy zbiorów

– doskonali umiejętności wokalne

– określa kierunki, rozróżnia stronę lewą i prawą

– odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne

– wykonuje czynności samoobsługowe podczas wybierania się na spacer

– komunikuje się z drugą osobą w zabawie.