TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Lato w sadzie i ogrodzie

07-11.06.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– prowadzi obserwacje przyrodnicze i poszukuje pierwszych oznak lata

– myśli twórczo

– wycina kółka i nakleja je w odpowiednich miejscach

– szuka drzew i krzewów owocowych, rozpoznaje je i nazywa

– układa wyraz z rozsypanki sylabowej, odczytuje go

– uważnie słucha i szybko reaguje

– łapie piłkę i mówi nazwę owocu w podanym kolorze

– wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie latem

– słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela i potrafi odpowiedzieć na pytania związane z jego treścią

– wyjaśnia, jakie znaczenie mają owoce w diecie człowieka

– wskazuje różnice na obrazkach, przelicza brakujące elementy

– rozpoznaje pestki wybranych owoców

– reaguje na sygnał

– odszukuje owoce ukryte w przedszkolnym ogrodzie

– poznaje sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku ukąszenia przez owady

– dobiera rym do podanego wyrazu

– podaje rozwiązanie zagadki słowno-obrazkowej

– uczestniczy w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych

– wie, gdzie mieszkają owady

– potrafi na podstawie skojarzenia określić rolę owadów w świecie przyrody

– manipuluje liczmanami i podaje rozwiązanie zagadki matematycznej

– układa sekwencje rytmiczne i realizuje je ruchowo lub na instrumentach perkusyjnych

– wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne – przelicza elementy w zbiorach

– wykonuje pracę konstrukcyjną

– układa kolejno zbiory – z uwagi na liczbę elementów – od najmniejszego do największego

– odczytuje ułożony wyraz

– posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych – wie, jakie korzyści wynikają z funkcjonowania ekosystemu łąki

– bierze udział w zabawach ze śpiewem

– zna zastosowanie ziół

– rozpoznaje i nazywa różne zioła

– ogląda książki o roślinach, słucha czytanych przez nauczyciela informacji

– przygotowuje zielnik z zebranych przez siebie okazów roślin

– szuka żywych okazów roślin przedstawionych na fotografii

– ogląda żywe okazy roślin

– reaguje na zmiany w słyszanej melodii