4.10 – 8.10.2021r.

Kto może być nauczycielem?

 

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

 • uczestniczy w tworzeniu dekoracji, wzbogacaniu kącika przyrody;
 • podejmuje się prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie;
 • identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby;
 • wie jak może wyglądać przedszkole marzeń;
 • dowiaduje się na czym polega zawód nauczyciela;
 • poznaje kim jest nauczyciel i gdzie można go spotkać;
 • dowiaduje się jakie wynalazki powstały na przestrzeni lat;
 • zapoznaje się z wyglądem litery l, L;
 • dowiaduje się jak wygląda cyfra 2;
 • ćwiczy sprawność grafomotoryczną wykonując różnego typu zadania tematyczne;
 • kształci słuch muzyczny podczas słuchania i nauki piosenki tygodnia Dzień Nauczyciela;
 • pełni dyżury np. w trakcie nakrywania do stolików;
 • dba o porządek na półce indywidualnej oraz w sali;
 • wykonuje prace plastyczną estetycznie, zgodnie z własnym pomysłem;