JEŻYKI DZIĘKUJĄ !

Serdecznie dziękujemy wszystkim  darczyńcom: dzieciakom, ich rodzicom i krewnym

którzy wsparli akcję „POMÓŻMY JEŻOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”, do której dołączyło także nasze przedszkole.

Dzięki Państwa wsparciu i ofiarności zebrana została karma i artykuły higieniczne,

które zostały przekazane Śląskiej Fundacji „Życie dla jeży” z siedzibą w Stanowicach.