Kampania KCPU „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”

Zachęcamy Państwa do włączenia się w ogólnopolską kampanię Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”.

Kampania skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym. Jej celem jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez małe dzieci, zwłaszcza bez kontroli i asysty dorosłych. Działania kampanii nie zmierzają do zablokowania kontaktów małych dzieci z cyberświatem w ogóle. Celem jest propagowanie takich zasad i wzorów, które służą bezpiecznemu i kreatywnemu używaniu cybermediów przez dzieci.’

Kampanię, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, realizuje Fundacja Poza Schematami. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze stroną https://pierwszekroki.net/