Aktualności

Strona główna / Aktualności TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI
24 Maj202124 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

W podróż ruszamy, zwierzęta świata spotykamy. 24-28.05.2021r. Realizując tę tematykę działamy mając na celu: – Zapoznanie się ze zwierzętami żyjącymi w różnych częściach świata, – Zapoznanie się z odgłosami zwierząt, nauka ich rozpoznawania, – Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez tworzenie sylwety wybranego przez dzieci zwierzęcia metodą mieszaną, – Poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez improwizacje ruchowe przy muzyce,...

23 Maj202123 maja 2021
Treści, aktywności, umiejętności.

Treści, aktywności, umiejętności.

MAMA, TATA, DZIECKO/DZIECI – RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA ! W tym tygodniu (24 – 28 maja 2021 r.) każdy z nas: − buduje krótkie wypowiedzi na bliskie tematy, doskonali wypowiedzi na tematy bliskie dzieciom, umiejętnie posługuje się pojęciami: „rodzina”, „siostra”, „brat” , odczuwa radość ze sprawiania przyjemności innym, tworzy pojęcie na podstawie definicji podczas rozwiązywania...

23 Maj202123 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Mama – najpiękniejsze słowo świata 24-28.05.2021r.   Dziecko w toku zajęć i zabaw: – eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem – dba o estetykę pracy plastycznej – uczestniczy we wspólnym tworzeniu dekoracji – bierze udział w uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Mamy – czerpie przyjemność z występów przed publicznością – zna i nazywa figury geometryczne...

21 Maj202121 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

MAMA JEST NAJWAŻNIEJSZA TERMIN REALIZACJI:24.05.2021-28.05.2021 Obszar fizyczny doskonalenie sprawności płynnego wykonywania ćwiczeń doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnały umowne wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętów w czasie zabaw na powietrzu Obszar emocjonalny wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do...

16 Maj202116 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Bardzo się staramy – przecież wkrótce Dzień Mamy 17.05.- 21.05.2021r. Realizując tę tematykę działamy mając na celu: – Wzmacnianie więzi emocjonalnej z mamą, uświadomienie roli rodzica w życiu dziecka (literatura, rozmowy nt. relacji, zabawy) – Wdrażanie do okazywania najbliższym szacunku, miłości, przywiązania – Uświadomienie licznych działań mamy w ciągu codziennych czynności (nazywanie czynności, tworzenie prostych...

16 Maj202116 maja 2021
Treści, aktywności, umiejętności

Treści, aktywności, umiejętności

MOJA MAMA JEST KOCHANA ! W tym tygodniu (17 – 21 maja 2021 r.) każdy z nas: – opowiada o swojej mamie , nazywa obowiązki wykonywane przez mamę , rozumie konieczność pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków , wymienia ulubione sposoby na spędzenie wolnego czasu z mamą, wie, jakie zachowanie może sprawić mamie przyjemność –...

15 Maj202115 maja 2021
TREĄCI, AKTYWNOŚCI,UMIEJĘTNOŚCI

TREĄCI, AKTYWNOŚCI,UMIEJĘTNOŚCI

DUŻE I MAŁE RODZINY W AKCJI  TERMIN REALIZACJI: 17.05.2021-21.05.2021 Obszar fizyczny kształcenie umiejętności budowania, montowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysun­ków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów doskonalenie umiejętności wykonywania ćwiczeń graficznych wdrażanie do starannego odtwarzania kształtów i wzorów w wy­znaczonych liniach Obszar...

15 Maj202115 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Duże i małe rodziny w akcji 17-21.05.2021r. – uważnie słucha i nadaje znaczenie swoim doświadczeniom – odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter – wyraża swoje rozumienie świata za pomocą form teatralnych – uczestniczy w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych – odpowiada na pytania dotyczące utworu – dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania – stosuje...

10 Maj202110 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc 10.05.- 14.05.2021r. Realizując tę tematykę działamy mając na celu: – Zapoznanie z wybranymi elementami (rośliny, zwierzęta) ekosystemu łąki, poznanie ich wyglądu, nazw, zwyczajów i odgłosów zwierząt związanych z tym środowiskiem – Uwrażliwienie na walory estetyczne środowiska łąki oraz poznanie walorów zdrowotnych niektórych ziół –...

09 Maj20219 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Z ROLNIKIEM NA WSI – NA POLU I W ZAGRODZIE. W tym tygodniu (10 – 14 maja 2021 r.) każdy z nas: – poszerza informacje o gospodarstwie wiejskim, poznaje zawód rolnika – przegląda literaturę i ilustracje związaną z gospodarstwem wiejskim – wskazuje różnice między wsią i miastem – poznaje wybrane zwierzęta, które można spotkać w...

09 Maj20219 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Wielkie talenty, ciekawe zawody 10-14.05.2021r. Dziecko w toku zajęć i zabaw: – współdziała z rówieśnikami – zna i nazywa figury geometryczne – aktywnie wykonuje ćwiczenia kształtujące sprawność ruchową – odkrywa wartość rozwijania swoich talentów – cierpliwie czeka na swoją kolej podczas wypowiedzi koleżanki lub kolegi – wskazuje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia –...

08 Maj20218 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

WYPRAWA NA WIOSENNĄ ŁĄKĘ TERMIN REALIZACJI: 10.05.2021-14.05.2021  Obszar fizyczny wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania doskonalenie sprawności manualnej Obszar emocjonalny budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji rozwijanie zainteresowań...