Aktualności

Strona główna / Aktualności NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
22 mar202122 marca 2021
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie...

21 mar202121 marca 2021
treści, aktywności, umiejętności

treści, aktywności, umiejętności

WIOSENNO – WIELKANOCNE ATRYBUTY. W tym tygodniu (22 – 26 marca 2021 r.) każdy z nas: zgodnie bawi się w zespole w zabawach dowolnych i tematycznych nawykowo myje ręce po skorzystaniu z toalety i przed posiłkami obserwuje zmiany pogodowe poznaje zwyczaj topienia Marzanny na pożegnanie zimy i powitanie wiosny przewleka sznurówkę przez dziurki; podejmuje próby...

21 mar202121 marca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Wiwat wiosna! – pora kolorowa i radosna 22.03.- 26.03.2021r. Realizując tę tematykę działamy mając na celu: – Zapoznanie z oznakami nadejścia wiosny na podstawie zmian w otoczeniu społeczno- przyrodniczym (obserwacje własne, literatura dziecięca) – Zapoznanie ze zwyczajami żegnania zimy Marzanną i witania wiosny w pochodzie z kolorowym gaikiem – maikiem – Wzbogacanie doświadczeń, wiedzy i...

21 mar202121 marca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

WIOSNA W PARKU I W OGRODZIE  TERMIN REALIZACJI: 22.03.2021-26.03.2021                                    Obszar fizyczny wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu różnorodnych poleceń, w tym ćwiczeń gimnastycznych, gier i...

20 mar202120 marca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

„Duzi i mali obrońcy przyrody – wspólne zabawy z Segregusiem” 22-26.03.2021r. Dziecko w toku zajęć i zabaw: – uczestniczy w obchodach Pierwszego Dnia Wiosny – odczytuje krótkie wyrazy z poznanych liter – rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy – układa rytmy z przedmiotów, rozróżnia podstawowe figury geometryczne – posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk...

15 mar202128 lutego 2022
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacja do  chorzowskich przedszkoli i szkół Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w systemie elektronicznym. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy zapoznać się z ofertą placówki na stronie internetowej....

15 mar202115 marca 2021
Treści, aktywności, umiejętności

Treści, aktywności, umiejętności

CZEKAMY NA WIOSNĘ, SZUKAMY WIOSNY, WITAMY WIOSNĘ ! W tym tygodniu (15 – 19 marca 2021 r.) każdy z nas: – wskazuje zwiastuny nadchodzącej wiosny – zna i nazywa pory roku – zna i nazywa wybrane ptaki , rozumie pojęcie: „wędrówka ptaków” – uważnie słucha, rozpoznaje odgłosy wydawane przez różne ptaki – zna i nazywa...

14 mar202114 marca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Czy już wiecie, że Ziemia, Słońce, gwiazdy są we wszechświecie? 15.03.- 19.03.2021r. Realizując tę tematykę działamy mając na celu: – Zapoznanie z wybranymi pojęciami związanymi z kosmosem (np. gwiazdy, gwiazdozbiory, planety, przestrzeń kosmiczna) – Zapoznanie z możliwością zdobywania wiedzy na podstawie literatury dziecięcej i odpowiednich filmów ukazujących w dostępny sposób tematykę kosmosu – Uświadomienie, iż...

14 mar202114 marca 2021
Akcja „Wirusoochrona”

Akcja „Wirusoochrona”

Nasze przedszkole bierze udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” realizowanej przez wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną. Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych, propagowanie podstawowych zasad higieny wśród dzieci i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

13 mar202113 marca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Kosmos – co to takiego?/Realizacja akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” 15-19.03.2021r. Dziecko w toku zajęć i zabaw: – posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych – posługuje się w mowie językiem zrozumiałym dla innych – obserwuje zjawiska związane z pojęciami: „grawitacja” („przyciąganie ziemskie”) i „ciężar” – rozróżnia podstawowe figury geometryczne i kolory – ustala położenie przedmiotów względem...

13 mar202114 marca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

WYPRAWA W KOSMOS/AKCJA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA „WIRUSOOCHRONA”  TERMIN REALIZACJI: 15.03.2021-19.03.2021 Obszar fizyczny wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na grach i zabawach sportowych podejmowanie rywalizacji w sporcie, w tym rywalizacji z samym sobą/z samą sobą doskonalenie sprawności manualnej Obszar emocjonalny budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji kształtowanie postawy badawczej Obszar społeczny rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy...

10 mar202110 marca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Zdrowo się trzymamy, gdy zasad higieny przestrzegamy 8.03.- 12.03.2021r. Realizując tę tematykę działamy mając na celu: – Zapoznanie z działaniami związanymi z higieną życia (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, dbanie o czystość ciała i otoczenia);  uświadomienie, iż takie działania są warunkiem zdrowia – Uświadomienie, czym jest ruch i aktywność fizyczna – Wzbogacanie doświadczeń w samodzielnym przygotowaniu...