Aktualności

Strona główna / Aktualności TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI
16 Maj202116 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Bardzo się staramy – przecież wkrótce Dzień Mamy 17.05.- 21.05.2021r. Realizując tę tematykę działamy mając na celu: – Wzmacnianie więzi emocjonalnej z mamą, uświadomienie roli rodzica w życiu dziecka (literatura, rozmowy nt. relacji, zabawy) – Wdrażanie do okazywania najbliższym szacunku, miłości, przywiązania – Uświadomienie licznych działań mamy w ciągu codziennych czynności (nazywanie czynności, tworzenie prostych...

16 Maj202116 maja 2021
Treści, aktywności, umiejętności

Treści, aktywności, umiejętności

MOJA MAMA JEST KOCHANA ! W tym tygodniu (17 – 21 maja 2021 r.) każdy z nas: – opowiada o swojej mamie , nazywa obowiązki wykonywane przez mamę , rozumie konieczność pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków , wymienia ulubione sposoby na spędzenie wolnego czasu z mamą, wie, jakie zachowanie może sprawić mamie przyjemność –...

15 Maj202115 maja 2021
TREĄCI, AKTYWNOŚCI,UMIEJĘTNOŚCI

TREĄCI, AKTYWNOŚCI,UMIEJĘTNOŚCI

DUŻE I MAŁE RODZINY W AKCJI  TERMIN REALIZACJI: 17.05.2021-21.05.2021 Obszar fizyczny kształcenie umiejętności budowania, montowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysun­ków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów doskonalenie umiejętności wykonywania ćwiczeń graficznych wdrażanie do starannego odtwarzania kształtów i wzorów w wy­znaczonych liniach Obszar...

15 Maj202115 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Duże i małe rodziny w akcji 17-21.05.2021r. – uważnie słucha i nadaje znaczenie swoim doświadczeniom – odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter – wyraża swoje rozumienie świata za pomocą form teatralnych – uczestniczy w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych – odpowiada na pytania dotyczące utworu – dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania – stosuje...

10 Maj202110 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc 10.05.- 14.05.2021r. Realizując tę tematykę działamy mając na celu: – Zapoznanie z wybranymi elementami (rośliny, zwierzęta) ekosystemu łąki, poznanie ich wyglądu, nazw, zwyczajów i odgłosów zwierząt związanych z tym środowiskiem – Uwrażliwienie na walory estetyczne środowiska łąki oraz poznanie walorów zdrowotnych niektórych ziół –...

09 Maj20219 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Z ROLNIKIEM NA WSI – NA POLU I W ZAGRODZIE. W tym tygodniu (10 – 14 maja 2021 r.) każdy z nas: – poszerza informacje o gospodarstwie wiejskim, poznaje zawód rolnika – przegląda literaturę i ilustracje związaną z gospodarstwem wiejskim – wskazuje różnice między wsią i miastem – poznaje wybrane zwierzęta, które można spotkać w...

09 Maj20219 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Wielkie talenty, ciekawe zawody 10-14.05.2021r. Dziecko w toku zajęć i zabaw: – współdziała z rówieśnikami – zna i nazywa figury geometryczne – aktywnie wykonuje ćwiczenia kształtujące sprawność ruchową – odkrywa wartość rozwijania swoich talentów – cierpliwie czeka na swoją kolej podczas wypowiedzi koleżanki lub kolegi – wskazuje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia –...

08 Maj20218 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

WYPRAWA NA WIOSENNĄ ŁĄKĘ TERMIN REALIZACJI: 10.05.2021-14.05.2021  Obszar fizyczny wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania doskonalenie sprawności manualnej Obszar emocjonalny budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji rozwijanie zainteresowań...

05 Maj20215 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI.

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI.

W MAGICZNYM ŚWIECIE KSIĄŻEK . W tym tygodniu (4 – 7 maja 2021 r.) każdy z nas: – dokonuje skojarzeń różnych przedmiotów, z miejscem, w których można je spotkać – aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych – formułuje pytania, na które chciałoby uzyskać odpowiedź – rozumie, że istnieją różne źródła wiedzy, wykorzystuje je do poszukiwania informacji,...

04 Maj20214 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Wybrać zawód trudna sprawa – dla nas jeszcze to zabawa. 04-07.05.2021r. Realizując tę tematykę działamy mając na celu: – Zapoznanie z zawodami wykonywanymi przez osoby dorosłe, poznanie ich specyfiki, aktywności związane z rozpoznawaniem poszczególnych zawodów – Zapoznanie z numerem alarmowym 112, nauka bezpiecznych zachowań poprzez zabawę – Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez tworzenie ubranka dla lalki...

01 Maj20211 maja 2021
TREŚCI,AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI,AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

 ZAWODY NASZYCH RODZICÓW  TERMIN REALIZACJI: 4.05.2021-7.05.2021 Obszar fizyczny kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzro­kowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw rucho­wych utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na li­niach składających się na pisanie liter Obszar emocjonalny wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretowania treści wyrażanych w sposób niewerbalny budowanie szacunku do szanowania emocji własnych i innych osób...

26 kwiecień202126 kwietnia 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

KOSMICZNE PRZYGODY. W tym tygodniu (26 – 30 kwietnia 2021 r.) każdy z nas: – kształtuje świadomość własnego ciała – swobodnie tańczy w rytm muzyki – wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzy­mania prawidłowej postawy ciała – klasyfikuje przedmioty ze względu na kształt – dostrzega zmiany charakteru muzyki, wyraża ruchem muzykę – naśladuje czynności wykonywane przez inną...