Planetki

Strona główna / Aktualności / Planetki TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI
27 cze202227 czerwca 2022
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Pożegnania nadszedł czas OKRES REALIZACJI: 27  – 30 czerwca 2022 r. Dziecko: – wypowiada się zdaniami rozwiniętymi – odpowiada na pytania – liczy w zakresie 5 i więcej – aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, wymienia przedmioty, które utrzymują się na wodzie i te, które toną – rozróżnia i nazywa emocje: przyjemne i nieprzyjemne...

15 cze202215 czerwca 2022
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Wakacyjne bezpieczeństwo OKRES REALIZACJI: 13  – 17 czerwca 2022 r. Dziecko : – wypowiada się na temat bezpieczeństwa podczas wakacji – wymienia zasady zachowania, których należy przestrzegać w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku – wypowiada się zdaniami rozwiniętymi – odpowiada na pytania – liczy w zakresie 5 i więcej – wykonuje pracę plastyczną –...

08 cze20228 czerwca 2022
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Wakacyjne podróże OKRES REALIZACJI: 06  – 10 czerwca 2022 r. Dziecko: – określa za pomocą przymiotników, jakie jest morze – opisuje nadmorski krajobraz – wypowiada się na temat ulubionych zabaw nad morzem – wypowiada się zdaniami rozwiniętymi – odpowiada na pytania – wymienia oznaki lata – wykonuje prawidłowo zadania podczas zabaw przy muzyce...

02 cze20222 czerwca 2022
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Niby tacy sami, a jednak inni OKRES REALIZACJI: 30 maja – 03 czerwca 2022 r. Dziecko: – szanuje odmienność innych dzieci, wykazuje się tolerancją – omawia wygląd dzieci różnych ras i narodowości – wypowiada się zdaniami rozwiniętymi – odpowiada na pytania – z uwagą słucha wiersza – podaje rozwiązanie zagadki – podaje nazwy...

23 maj202223 maja 2022
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Łąka w maju OKRES REALIZACJI: 23 maja – 27 maja 2022 r. Dziecko : – nazywa kwiaty i zwierzęta charakterystyczne dla środowiska łąki – wymienia nazwy kwiatów i zwierząt  – mieszkańców łąki, z zainteresowaniem słucha informacji o pożytecznej roli owadów – odpowiada na pytania – ogląda, wącha kwiaty, słucha odgłosów dochodzących z łąki;...

19 maj202219 maja 2022
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Święto rodziców OKRES REALIZACJI: 16 maja – 20 maja 2022 r. Dziecko: – wymienia wspólne zabawy z mamą i z tatą – wypowiada się na temat spędzania czasu z mamą i z tatą – wypowiada się zdaniami rozwiniętymi – odpowiada na pytania – dzieli słowa na sylaby – wymienia nazwy różnych zawodów, opowiada...

09 maj20229 maja 2022
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Dbamy o przyrodę OKRES REALIZACJI: 09 maja – 13 maja 2022 r. Dziecko: – wypowiada się zdaniami rozwiniętymi – wypowiada się na temat dbania o lasy – odpowiada na pytania – zna zasady zdrowego odżywiania (dot. programu „Klub Zdrowego Przedszkolaka” – Inspekcja Sanitarna Chorzów) – wypowiada się na temat zdrowego odżywiania – (dot....

25 kw.202225 kwietnia 2022
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Moja ojczyzna OKRES REALIZACJI: 25 kwiecień – 29 kwiecień 2022 r. Dziecko: – wymienia święta majowe – wymienia barwy na fladze Polski – wie, że flagi wywieszane są podczas świąt państwowych – w skupieniu słucha legendy o Syrence warszawskiej, opisuje herb Warszawy – wymienia charakterystyczne miejsca znajdujące się w Warszawie – wymienia nazwy...

21 kw.202221 kwietnia 2022
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Wiosna na wsi OKRES REALIZACJI: 18 kwiecień – 22 kwiecień 2022 r. Dziecko: –  poznaje zwierzęta z wiejskiego podwórka (wygląd, nazwy, odgłosy) – poszerza słownictwo o nazwy młodych zwierząt (np. cielę, jagnię, źrebię) – przelicza wyrazy w prostych zdaniach; wyodrębnia głoskę w nagłosie nazw zwierząt, – potrafi przyporządkować zwierzęta wiejskie do pomieszczeń w których...

11 kw.202211 kwietnia 2022
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Wielkanoc OKRES REALIZACJI: 11 kwiecień – 15 kwiecień 2022 r. Dziecko: – wymienia zwyczaje i tradycje związane z Wielkanocą – wypowiada się zdaniami rozwiniętymi – odpowiada na pytania – kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka – koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „ż” – rozpoznaje i nazywa literę „ż,...

04 kw.20224 kwietnia 2022
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Wiosenne powroty OKRES REALIZACJI: 04 kwiecień – 08 kwiecień 2022 r. Dziecko: – wymienia nazwy ptaków powracających do nas wiosną – obserwuje przyrodę wczesną wiosną (porównuje ją z innymi porami roku) – wypowiada się zdaniami rozwiniętymi – odpowiada na pytania – wykonuje polecenia nauczyciela – kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni,...

29 mar202229 marca 2022
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Niespodzianki wiosennej aury / Realizacja programu profilaktycznego ,,Czyste powietrze wokół nas” OKRES REALIZACJI: 28 marzec – 01 kwiecień 2022 r. Dziecko: – wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny – określa różne rodzaje dymów – zwiększa wiedzę na temat skutków palenia papierosów – wypowiada się całymi zdaniami – odpowiada na pytania – kształtuje motorykę...