TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Moja rodzina

25-29 października 2021 r.

Dziecko:

– wypowiada się całymi zdaniami

– odnosi się z szacunkiem do rodziców

– rysuje po śladach rysunków

– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami

– poprawnie wykonuje ćwiczenie na KP

–  aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– śpiewa piosenkę

– wykonuje układ ruchowy do piosenki

– wykonuje dla rodziców serca

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– wymienia właściwości magnesu

– uczestniczy w zabawach badawczych

– określa, jaka jest mama i jaki jest tata

– koncentruje się podczas zabawy

– rozpoznaje i nazywa koło, kwadrat, prostokąt

– liczy w dostępnym mu zakresie

– rozpoznaje i nazywa zapisy cyfrowe liczby: 1,2,3,4,

– wie, że dawniej także jeżdżono na rowerze i na hulajnodze

– wie, jak wygląda dynia, określa jej kolor i kształt

– zna wartości odżywcze dyni

– uczestniczy w zabawach ruchowych z wykorzystaniem dyni