TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Moja ojczyzna

  08-12 listopad 2021 r.

Dziecko:

– rozpoznaje kształty litery „d”

– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka

– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „d”

– rozpoznaje i nazywa literę „d, D” wielką, małą, pisaną i drukowaną

– wymienia wyrazy zawierające głoskę „d” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

– dzieli wyrazy na sylaby

– wyszukuje w wyrazach wskazaną przez nauczyciela literę

– rysuje po śladach rysunków

– koncentruje się podczas zabawy

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami

– poprawnie wykonuje ćwiczenie na KP

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach

– poznaje wydarzenia historyczne dotyczące dziejów odzyskania przez Polskę niepodległości

– rozumie znaczenie Święta Niepodległości Polski

– zna polskie symbole narodowe: flagę, godło, hymn

– odnosi się z szacunkiem do symboli narodowych

– śpiewa hymn państwowy i zachowuje odpowiednią postawę podczas jego śpiewania

– wykonuje kotylion z papieru i wstążki

– koloruje godło Polski

– wypowiada się całymi zdaniami

– poszerza słownictwo

– mówi wyraźnie

– wie, że trójkąt ma trzy boki i trzy wierzchołki

– rozpoznaje i nazywa figury: trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło

– rozumie pojęcia: tyle samo, więcej, mniej ; próbuje stosować znaki: =, >, <