TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Moje zdrowie i bezpieczeństwo

                                      22-26 listopad 2021 r.

Dziecko:

– wie, na czym polega zdrowy styl życia
– dba o zęby
– rozumie potrzebę kontaktu z lekarzem w razie choroby
– wypowiada się całymi zdaniami
– dzieli słowa na sylaby, na głoski
– rozpoznaje kształty litery „l”
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „l”
– rozpoznaje i nazywa literę „l, L” wielką, małą, pisaną i drukowaną
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „l”
– dzieli wyrazy na sylaby
– wyszukuje w wyrazach wskazaną przez nauczyciela literę
– rysuje po śladach rysunków
– koncentruje się podczas zabawy
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach
– rozpoznaje i nazywa cyfry: (0, 1, 2, 3, 4, 5, …..)
– uczestniczy w zabawie przy piosence
– śpiewa piosenkę
– wie, czego nie powinno robić

– uczestniczy w zabawach z okazji Dnia Pluszowego Misia
– poprawnie wykonuje ćwiczenie na KP
– Karty Pracy:
– przygląda się obrazkom
– łączy liniami z koszykiem obrazki tych produktów, których spożywanie jest zdrowe
– wymieniają inne zdrowe produkty, które można włożyć do koszyka
– rysują po śladach szarych linii
– opowiadają po kolei, jak Ada i Olek przygotowywali sałatkę owocową
– dotykają kolejno obrazków owoców i wypowiadają głośno ich nazwy
– odszukują wśród naklejek zdjęcie brakującego owocu i naklejają go w pustym polu, według wzoru (rytmu)
– mówią, do czego służy mydło,
– rysują po szarych liniach rysunku
– kolorują go według własnego pomysłu
– nazywają przedmioty przedstawione na zdjęciach; mówią, do czego służy każdy przedmiot