TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Nowy Rok tuż tuż

27 – 31 grudzień 2021 r.

 

Dziecko:

 

– w skupieniu słucha wiersza, odpowiada na pytania związane z wierszem

– w skupieniu słucha opowiadania, odpowiada na pytania związane z utworem

– uczestniczy w zabawach matematycznych z przeliczaniem znikających

obiektów (w zakresie 1-7) i tworzeniem zbiorów zastępczych

– śpiewa piosenkę

– potrafi połączyć ilustracje baloników i ozdobić włóczką obrazek

– potrafi estetycznie wykonać maskę na bal sylwestrowy

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– koncentruje się podczas zabawy

– uczestniczy we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela

– bawi się z innymi dziećmi

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami