TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Mijają dni, miesiące, lata

3 – 7  styczeń 2022 r.

 

Dziecko:

– potrafi samodzielnie ułożyć życzenia noworoczne
– wypowiada się pełnymi zdaniami
– wymienia nazwy miesięcy
– wymienia oznaki pór roku
– dostrzega różnice i podobieństwa między kalendarzami
– rozpoznaje kształty litery „s”
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „s”
– rozpoznaje i nazywa literę „s, S”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „s”
– rysuje po śladach rysunków
– porusza się w rytmie akompaniamentu wykonanego na określonym instrumencie
– reaguje odpowiednim ruchem na podany sygnał
– wykonuje pracę plastyczną „Tort urodzinowy”
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– koncentruje się podczas zabawy
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– bawi się z innymi dziećmi
– poprawnie wykonuje ćwiczenie na KP:
– ogląda obrazek
– liczy świeczki na torcie Ady
– z pomarańczowej bibuły robi odpowiednią liczbę kulek i układa je na płomieniach świeczek; zdmuchuje wszystkie kulki za jednym razem
– koloruje odpowiednio chorągiewki urodzinowe: pierwszą – na czerwono, drugą – na zielono, trzecią – na żółto, czwartą – na niebiesko
– rysuje kawałek tortu po śladzie
– mówi, jaki jest jego ulubiony smak tortu
– skreśla tort, który nie pasuje do pozostałych, i mówi, dlaczego tak uważa
– koloruje rysunek zgodnie z kolorami kropek
– mówi, czym różnią się połowy rysunku
– dotyka kolejnych obrazków i powtarza słowa: dzień, noc
– mówi, co powinno być w pustym miejscu, i rysuje to