TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Babcia i dziadek

17 – 21 styczeń 2022 r.

Dziecko:

– szanuje swoje babcie i swoich dziadków
– cieszy się z kontaktów z dziadkami
– dba o sprawianie przyjemności dziadkom
– słucha wiersza
– wypowiada się na temat wiersza
– wypowiada się na temat opowiadania
– rozpoznaje kształty litery „b”
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „b”
– rozpoznaje i nazywa literę „b, B”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „b”
– rysuje po śladach rysunków
– rozpoznaje i nazywa cyfry (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9…)
– liczy w dostępnym mu zakresie
– śpiewa piosenkę
– porusza się rytmicznie podczas zabawy przy piosence
– wykonuje prezent dla babci i dziadka – kalendarz
– bawi się z innymi dziećmi
– koncentruje się podczas zabawy
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– poprawnie wykonuje ćwiczenie na KP:
– ogląda obrazki przedstawiające babcię i dziadka Olka i Ady
– jedną kropką zaznacza obrazki przedstawiające, jak wyglądali babcia i dziadek wcześniej
a dwoma kropkami, jak wyglądają obecnie
– liczy serduszka na każdej kartce
– rysuje w ramce pod każdą kartką tyle kropek, ile jest na niej serduszek
– przygląda się kompozycjom kwiatowym
– otacza pętlą tę, która najbardziej mu się podoba
– w wazonie rysuje własny bukiet dla babci i dziadka
– kończy rysować kwiatki według wzoru
– koloruje rysunki
– koloruje laurkę dla babci i dziadka zgodnie z kolorami kropek
– rysuje na każdej kostce domina odpowiednią liczbę kropek
– przygląda się parom obrazków
– mówi, czego brakuje na drugim obrazku w każdej parze
– rysuje po śladach rysunków kół
– łączy je liniami, tak by powstały korale dla babci