TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Muzyka wokół nas

31 styczeń – 04 luty 2022 r.

 

Dziecko:

-wymienia nazwy wybranych instrumentów
– podaje własne pomysły na wykonanie instrumentów
– wypowiada się na temat opowiadania
– wypowiada się na temat wiersza
– rozpoznaje i nazywa skrzypce
– rozpoznaje kształty litery „w”
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „w”
– rozpoznaje i nazywa literę „w, W”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „w”
– rysuje po śladach rysunków
– rozpoznaje i nazywa cyfry (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9…)
– maluje wykorzystując różne przybory, techniki
– w skupieniu słucha muzyki poważnej
– wyraża nastrój wysłuchanego utworu muzycznego poprzez działania plastyczne
– maluje wykorzystując różne przybory, techniki
– uczestniczy w zabawie przy piosence
– gra na instrumentach perkusyjnych
– tworzy własną muzykę
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– bawi się z innymi dziećmi
– poprawnie wykonuje ćwiczenie na KP
– podaje nazwy instrumentów przedstawionych na obrazkach, dzieli je rytmicznie na sylaby)
– zaznacza liczbę sylab, rysując kreski pod obrazkami
– rysuje po szarych liniach wokół instrumentów
– rysuje nuty po śladach
– rysuje po śladzie rysunku bębenka
– naśladuje za osobą dorosłą dźwięki wydawane przez instrumenty przedstawione na obrazkach
– naśladuje grę na tych instrumentach
– ogląda obrazki, wypowiada się na ich temat, budując proste zdania
– odpowiada zdaniami na pytania
– odszukuje i zaznacza różnice między obrazkami, następnie chętna osoba opowiada o tym, czym różnią się obrazki
– rysuje pięciolinię po śladach