TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Baśnie, bajki, bajeczki

07 – 11 luty 2022 r.

        

Dziecko:

– wie, co to jest karnawał
– poznaje słownictwo związane z balem / karnawałem
– wypowiada się na dany temat całymi zdaniami
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „p”
– rozpoznaje i nazywa literę „p, P”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „p”
– rysuje po śladach rysunków
– rozpoznaje i nazywa bajkowe i baśniowe postacie
– rozpoznaje i nazywa poznane cyfry; przelicza w zakresie1-9 na konkretach; próbuje dopełniać zbiory na konkretach
– wie, na czym polega topnienie
– wymienia substancje, które topnieją
– układa puzzle
– wykonuje pracę plastyczną „Klauna”
– posługuje się nożyczkami
– dba o szczegóły
– rozwija umiejętność precyzji cięcia wzdłuż przerywanej linii
– dba o porządek w miejscu pracy
– współdziała w grupie
– bawi się z innymi dziećmi
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– tańczy samo, z innymi i przed innymi na balu karnawałowym
– swobodnie poruszać się na balu
– wykonuje ćwiczenie na KP:
* łączy postacie z odpowiednimi przedmiotami
* wymienia tytuł baśni, z której pochodzą bohaterowie
* otacza pętlą właściwy cień Kota w butach
* patrzy na obrazek księcia o którym marzy królewna
* wśród pozostałych obrazków, odszukuje taki sam obrazek
* rysuje wokół szarej linii wokół niego
* rysuje po śladzie drogi do zamku
* koloruje rysunek
* nazywa obrazki
* odszukuje wśród naklejek brakujące obrazki
* nakleja je w pustym polu, według wzoru (rytmu)
* Dziecko 5 letnie :
*opisuje co przedstawia obrazek
* rysuje po śladzie
* określa pierwsze głoski w słowie planety i nazwach rysunków
* rysuje po śladzie
* zaznacza litery „p,P” w wyrazach