TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Emocje

14 – 18 luty 2022 r.

 

Dziecko:
 rozpoznaje i nazywa emocje, które odczuwa w różnych sytuacjach
– wypowiada się na temat szczęścia
– rozumie, że warto cieszyć się każdą chwilą
– rozumie uczucie radości, smutku
– zna sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, np. głęboki oddychanie, tupanie, darcie papieru
– wie, jak odróżnić to, co prawdziwe od obrazów z wyobraźni, z myśli
– nabywa doświadczeń logicznych (przeliczanie, przestrzeganie reguł) i emocjonalnych  w trakcie konstruowania i rozgrywania gry typu ściganka (okazuje radość, uczy się cierpliwego czekania na swoją kolej, próbuje godnie znosić porażkę lub odpowiednio z poszanowaniem przeciwnika prezentować zwycięstwo)
– w trakcie ćwiczeń i zabaw ruchowych prowadzonych met. W. Sherborne odczuwa radość płynącą z udziału w zabawach; próbuje opanować niektóre emocje uczestnicząc w ćwiczeniach relaksacyjnych
– śpiewa piosenkę „Przeganiamy smutki”
– wykonuje pracę plastyczną „Drzewko szczęścia”
– wykonuje plakaty „Radość i smutek”
– bawi się z innymi dziećmi
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami