TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Zawody / Udział w Wojewódzkiej Akcji

                                      informacyjno – edukacyjnej pt. Wirusoochrona

OKRES REALIZACJI: 21 – 25 luty 2022 r.

Dziecko:
– wzbogaca swój słownik o nazwy zawodów
– zna zawody swoich rodziców i wie czym oni się zajmują
– uczy się szacunku do każdego rodzaju pracy
– rozpoznaje i nazywa akcesoria do różnych zawodów
– wypowiada się na temat wiersza
– rozwiązuje zagadki
– poszerza swoją wiedzę na temat mycia rąk, dbania o zdrowie i higienę; także w kontekście zagrożeń związanych z wirusami (w tym z koronawirusem)
– wskazuje sytuacje, w których należy umyć ręce
– poznaje miejsce pracy – fryzjera
– wie na czym polega specyfika pracy cukiernika
– przelicza i logicznie myśli
– podczas konstruowania i rozgrywania gry stosuje proste kody oraz odczytuje je
– poznaje zarys pracy informatyka (na podst. fragmentu filmu edukacyjnego)                                                    – doskonali umiejętności techniczno-manualne
– wykonuje pracę plastyczną „Mydło”
– korzysta z możliwości swobodnej ekspresji ruchowej i muzycznej

– uczy się współdziałać w grupie
– wykonuje wspólne zadania
– potrafi odtworzyć ruchem wybrany zawód
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami