TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Nie jesteśmy sami w kosmosie
OKRES REALIZACJI: 28 luty – 04 marzec 2022 r.

Dziecko:
– wypowiada się na temat kosmosu
– wymienia nazwy planet Układu Słonecznego
– poznaje ciekawostki związane z kosmosem
– rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe (czerwona, żółta, niebieska) i wybrane barwy pochodne (zielona, pomarańczowa, fioletowa)
– odpowiada na pytania, wykonuje zadania i rozwiązuje zagadki
– doskonali umiejętności manualne
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „u”
– rozpoznaje i nazywa literę „u, U”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „u”
– rysuje po śladach rysunków
– uczestniczy w zabawach matematycznych z przeliczaniem w zakresie 10, dodaje na konkretach  i na zbiorach zastępczych, poznaje obraz graficzny liczby 10
– uczestniczy w zabawie logorytmicznej do tekstu o ufoludkach, próbuje taktować
–  podejmuje samodzielną aktywność poznawczą oglądając książki o  tematyce dotyczącej przestrzeni kosmicznej
– wykonuje pracę plastyczną „Rakieta”
– porusza się rytmicznie przy muzyce
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– wykonuje ćwiczenie na KP:
* ogląda obrazek
* liczy planety, rakiety, gwiazdy, statki kosmiczne
* odszukuje w naklejkach obrazki kostek z odpowiednią liczbą oczek, nakleja je przy właściwych obrazkach
* rysuje po śladzie drogę rakiety lecącej w kosmos
* naśladuje miny ufoludków
* nazywa emocje, jakie one przedstawiają
* odszukuje w naklejkach obrazki z minami
* nakleja je w odpowiednich miejscach
* koloruje rysunki statków kosmicznych
* odszukuje w naklejkach obrazki gwiazd
* w każdym polu nakleja o jedną gwiazdę więcej niż w poprzednim
* odszukuje kolejno obrazków rakiet i mówi: duża rakieta, mała rakieta
* odszukuje wśród naklejek obrazek brakującej rakiety
* nakleja go w pustym polu według wzoru (rytmu)
* koloruje rysunek zgodnie z kolorami kropek
* opowiada historyjkę o rakiecie
* kończy rysować rakiety według wzoru
* koloruje rysunki
– wykonuje ćwiczenie na KP  – dziecko 5 – letnie:
*opisuje co przedstawia obrazek
* określa pierwsze głoski w słowie ule i nazwach rysunków
* zaznacza litery „u,U” w wyrazach
* rysuje po śladzie