TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Zwierzęta dżungli, sawanny oraz dalekiej północy

OKRES REALIZACJI: 07 marzec – 11 marzec 2022 r.

Dziecko:
– uczestniczy w obchodach Dnia Kobiet w grupie Planetki oraz konkurencjach sprawnościowych
i zabawach integracyjnych przy muzyce
– rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne
– poznaje ciekawostki związane z zwierzętami egzotycznymi
– wypowiada się na temat zwierząt egzotycznych
– odpowiada na pytania
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się
na głoskę „z”
– rozpoznaje i nazywa literę „z, Z”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „z”
– rysuje po śladach rysunków
– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
– dzieli nazwy wybranych zwierząt egzotycznych i dalekiej północy na sylaby
– naśladuje ruchy, głosy wybranych zwierząt egzotycznych i dalekiej północy
– rozwiązuje zagadki
– wykonuje pracę plastyczną – pana lwa
– porusza się rytmicznie przy muzyce
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– wykonuje ćwiczenie na KP:
* odszukuje w naklejkach obrazki zwierząt egzotycznych i je nazywa
* nakleja obrazki zwierząt w odpowiednich miejscach na obrazku: lwa – na kamieniu, nosorożca – obok drzewa, hipopotama – w rzece
* nazywa zwierzęta przedstawione na zdjęciach
* z pomocą osoby dorosłej dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby)
*nazywa zwierzęta, których głowy widzi na obrazkach; rysuje po śladach linii od, ich głów
do właściwych obrazków przedstawiających fragmenty ich ciała
* ogląda zdjęcia i nazywa zwierzęta
* wskazuje najwyższe zwierzę
* uzupełnia rysunki głów małpki według wzoru
* koloruje rysunki
– dziecko 5- letnie wykonuje ćwiczenie na KP:
*opisuje co przedstawia obrazek
* określa pierwsze głoski w słowie zebra i nazwach rysunków
* zaznacza litery „z, Z” w wyrazach
* rysuje po śladzie