TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Wiosenne przebudzenie

OKRES REALIZACJI: 21 marzec – 25 marzec 2022 r.

Dziecko:
– poznaje ciekawostki związane z oznakami wiosny
– wymienia oznaki wiosny
– podaje słowa kojarzące się z wiosną, szuka do nich rymów
– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
– odpowiada na pytania
– wykonuje polecenia nauczyciela
– wie, dlaczego należy chronić wybrane rośliny
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „ł”
– rozpoznaje i nazywa literę „ł, Ł”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „ł”
– rysuje po śladach rysunków
– dodaje u odejmuje na konkretach (kwiaty, zwierzęta) w zakresie 10
– kreśli po śladzie kwiatów bez odrywania ręki
– utrwala nazwy i wygląd zwierząt zamieszkujących wiosenną łąkę
– wykonuje pracę plastyczną  „Pierwsze bazie”
– w skupieniu wykonuje zadania proponowane podczas zabaw
– potrafi bez potrącania przemieszczać się po sali podczas zabaw
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych ,,Powitanie  wiosny” prowadzonych
met. R. Labana
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– wykonuje ćwiczenie na KP:
* ogląda obrazek
* mówi po czym poznaje, że nadchodzi wiosna
*  na każdej kolejnej gałązce rysuje o jeden pąk więcej niż na poprzedniej
* na każdej kolejnej gałązce rysuje o jeden pąk mniej niż na poprzedniej
* wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
* wie, dlaczego należy chronić wybrane rośliny
* rysuje po śladach rysunków krokusów
* koloruje rysunek według wzoru
* numeruje odpowiednio obrazki za pomocą kropek
– dziecko 5-letnie:
* opisuje co przedstawia obrazek
* określa pierwsze głoski w słowie łodyga i nazwach rysunków
* zaznacza litery „ł, Ł” w wyrazach
* rysuje po śladzie