TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Niespodzianki wiosennej aury / Realizacja programu

profilaktycznego ,,Czyste powietrze wokół nas”

OKRES REALIZACJI: 28 marzec – 01 kwiecień 2022 r.

Dziecko:

– wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny
– określa różne rodzaje dymów
– zwiększa wiedzę na temat skutków palenia papierosów
– wypowiada się całymi zdaniami
– odpowiada na pytania
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „j”
– rozpoznaje i nazywa literę „j, J”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „j”
– rysuje po śladach rysunków
– obserwuje i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie
– wie, na czym polega parowanie i skraplanie
– wykonuje pracę plastyczną  „portret Dinusia”
– wykonuje pracę plastyczną  „Deszczowa chmurka”
– odpowiednio reaguje na ustalone sygnały i dźwięki podczas zabaw
– prawidłowo koordynuje ruchy z muzyką                                                                                                                                      – poznaje cechy kuli, wskazuje różnice pomiędzy kulą, a kołem; eksperymentuje manipulując przedmiotami w kształcie kuli i w kształcie koła                                                                                                                      – utrwala kolejność dni tygodnia
– wykonuje polecenia nauczyciela
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– wykonuje ćwiczenie na KP:
* odszukuje w naklejkach obrazki symboli pogodowych, kończy podane rytmy
* rysuje po szarych liniach rysunków słońc i chmurek, koloruje rysunki
* ogląda obrazek
* odpowiada na pytania: Jaka jest pogoda ?, Jak są ubrani Olek i Ada ?
* łączy fragmenty obrazka znajdujące się na dole karty z ich miejscami na dużym obrazku
* mówi, do czego służy parasol, ozdabia rysunek parasola według własnego pomysłu
* rysuje krople deszczu po śladach
– dziecko 5 – letnie:
* opisuje co przedstawia obrazek
* określa pierwsze głoski w słowie jajka i nazwach rysunków
* zaznacza litery „j, J” w wyrazach
* rysuje po śladzie