TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Wiosna na wsi

OKRES REALIZACJI: 18 kwiecień – 22 kwiecień 2022 r.

Dziecko:
–  poznaje zwierzęta z wiejskiego podwórka (wygląd, nazwy, odgłosy)

– poszerza słownictwo o nazwy młodych zwierząt (np. cielę, jagnię, źrebię)

– przelicza wyrazy w prostych zdaniach; wyodrębnia głoskę w nagłosie nazw zwierząt,

– potrafi przyporządkować zwierzęta wiejskie do pomieszczeń w których przebywają
– kształtuje motorykę małą rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
– koloruje obrazki, które zaczynają się na głoskę „h”
– rozpoznaje i nazywa literę „h, H”
– wymienia wyrazy zawierające głoskę „h”
– kreśli po śladach
– rozpoznaje i nazywa dorosłe zwierzęta z wiejskiego podwórka oraz ich młode
– opisuje różnice pomiędzy osobnikami – dorosłym i młodym
– wykonuje pracę „Świnka w błocie”
– wyraźnie prezentuje tekst piosenki podczas śpiewu
– poprawnie reaguje na zmiany akompaniamentu
– uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– wykonuje ćwiczenie na KP:
* nazywa zwierzęta i dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby)
* koloruje rysunki dwóch wybranych zwierząt
* rysują po śladzie drogę konia do stajni
* łączy obrazki zwierząt z ich cieniami
* rysuje w ogonie każdego koguta tyle piór, ile wskazuje liczba kropek na karteczce
* odszukuje wśród naklejek zdjęcia młodych osobników zwierząt przedstawionych na obrazku
* nakleja je obok rodziców
* naśladuje odgłosy zwierząt – młodych i dorosłych
* nazywa zwierzęta, które są na zdjęciach ; otacza pętlami zwierzęta, które są zwrócone
w tę samą stronę
– dziecko 5 – letnie:
* opisuje co przedstawia obrazek
* określa pierwsze głoski w słowie hamak i nazwach rysunków
* zaznacza litery „h, H” w wyrazach
* rysuje po śladzie