TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Moja ojczyzna

OKRES REALIZACJI: 25 kwiecień – 29 kwiecień 2022 r.

Dziecko:
– wymienia święta majowe
– wymienia barwy na fladze Polski
– wie, że flagi wywieszane są podczas świąt państwowych
– w skupieniu słucha legendy o Syrence warszawskiej, opisuje herb Warszawy
– wymienia charakterystyczne miejsca znajdujące się w Warszawie
– wymienia nazwy wybranych państw należących do Unii Europejskiej
– wskazuje na mapie Polski: Warszawę, Bałtyk, Tatry …
– wypowiada się całymi zdaniami
– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
– odpowiada na pytania
– gromadzi doświadczenia w zakresie mierzenia długości, porównuje długość, używa określeń dot. długości
– wykonuje mapę Polski
– wykonuje pracę plastyczną „Polska” – ozdabia napis
– działa twórczo
– śpiewa piosenkę
– porusza się rytmicznie przy muzyce
– wykonuje polecenia nauczyciela
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne z eko-przyborami
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– wykonuje ćwiczenie na KP:
* rysuje flagę Polski po śladzie, koloruje ją według wzoru, przygląda się rysunkom flag, otacza pętlą flagę Polski
* odszukuje wśród naklejek brakujące elementy obrazka, nakleja je
w odpowiednich, podaje nazwę przedstawionego symbolu Polski
* koloruje pierwszą, trzecią i piątą koronę na żółto, a drugą i czwartą – na pomarańczowo
* liczy ile jest żółtych koron, a ile pomarańczowych koron
* odszukuje na dużym zdjęciu przedstawiającym Wawel umieszczone pod nim fragmenty
* łączy ze sobą połówki pocztówek przedstawiających ciekawe miejsca w stolicy Polski, nazywa je za pomocą osoby dorosłej
* rysuje po śladach rysunków fal na rzece Wiśle