TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Dbamy o przyrodę

OKRES REALIZACJI: 09 maja – 13 maja 2022 r.

Dziecko:

– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
– wypowiada się na temat dbania o lasy
– odpowiada na pytania
– zna zasady zdrowego odżywiania (dot. programu „Klub Zdrowego Przedszkolaka” – Inspekcja Sanitarna Chorzów)
– wypowiada się na temat zdrowego odżywiania – (dot. programu „Klub Zdrowego Przedszkolaka” – Inspekcja Sanitarna Chorzów)
– liczy w dostępnym mu zakresie
– obserwuje najbliższe środowisko przyrodnicze
– sprząta z kolegami / koleżankami ogród przedszkolny
– dba o przyrodę (nie śmieci, nie łamie gałęzi …)
– poznaje i wymienia rodzaje odpadów
– poznaje cechy fizyczne papieru, plastiku i szkła
– wykorzystuje rekwizyty podczas tańca
– wykonuje pracę plastyczną „Segregacja śmieci”
– uważnie słucha, wykonuje zadania
– wykonuje polecenia nauczyciela
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami
– wykonuje ćwiczenie na KP

TEMAT TYGODNIA: Moja miejscowość, mój region

OKRES REALIZACJI: 02 maj – 06 maj 2022 r.

Dziecko:

– opowiada z czego słynie Kraków, Toruń
– czyta całościowo z nauczycielem napisy, uczestniczy w ćwiczeniach ortofonicznych
– dostrzega i nazywa zmiany, jakie zaszły w najbliższej okolicy
– wymienia nazwy pobliskich ulic
– wypowiada się całymi zdaniami
– odpowiada na pytania
– wymienia różnice między miastem, a wsią
– wymienia cechy charakterystyczne dla krajobrazu wiejskiego i dla krajobrazu miejskiego
– segreguje obrazki według ustalonego kryterium
– wykonuje pracę plastyczną „Herb naszej miejscowości”
– prawidłowo wykonuje instrumentację do piosenki
– wykonuje wymyślone przez siebie ruchy, z wykorzystaniem rekwizytu
– wykonuje ćwiczenie na KP
– wykonuje polecenia nauczyciela
– bawi się z innymi dziećmi
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami